Úřední deska obce Puklice


tr> tr>

Datum vyvěšení:

Popis dokumentu

2.1. 2018

Rozpočtové opatření č. 9

18.1. 2018

Oznámení o době a místě konání voleb

18.1. 2018

Záměr

26.1. 2018

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

30.1. 2018

Čerpání rozpočtu v roce 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

31.1. 2018

Strategický rozvojový dokument obce na rok 2018

6.2. 2018

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

12.2. 2018

Dražební vyhláška

12.2. 2018

Dražební vyhláška

12.2. 2018

Konkurzní řízení

20.2. 2018

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Puklice

20.2. 2018

Rozpočet obce Puklice na rok 2018

20.2. 2018

Návrh závěrečného účetu 2017

21.2. 2018

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

27.2. 2018

Oznámení

1.3. 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

5.3. 2018

Usnesení - dražební vyhláška

16.3. 2018

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

5.4. 2018

Záměr

13.4. 2018

Rozpočtové opatření č. 1

23.4. 2018

Vyhláška

23.4. 2018

Vyhláška

25.4. 2018

Vyhodnocení kalkulace stočného za rok 2017

25.4. 2018

Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2017

25.4. 2018

Daň z nemovitých věcí

03.5. 2018

Pozvání na zasedání obecního zastupitelstva

10.5. 2018

Pozvání na zasedání zastupitelstva kraje

18.5. 2018

Rozhodnutí o počtu členů zastupitelstva

21.5. 2018

Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2018 Změna č. 2 Uzemního plánu Puklice

21.5. 2018

Pozvánka na 62. řádnou valnou hromadu dobrovolného svazku měst a obcí Svaz vodovodů a kanalizací

21.5. 2018

Závěrečný účet za ROK 2017 Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

22.5. 2018

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Puklice, které se konalo ve čtvrtek 17. května 2018

22.5. 2018

Rozpočtové opatření č. 2

23.5. 2018

Usnesení exekutorský úřad Přerov

23.5. 2018

Záměr obce prodej nemovitého majetku

30.5. 2018

Veřejná vyhláška - uzemní rozhodnutí

30.5. 2018

Oznamení o přerušení dodávky elektrické energie

4.6. 2018

Plán udržitelné městské mobility Jihlavy

7.6. 2018

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

8.6. 2018

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

15.6. 2018

Závěrečný účet obce Puklice za rok 2017

15.6. 2018

Závěrečný účet SVAK za rok 2017

18.6. 2018

Pozvání na zasedání obecního zastupitelstva

2.7. 2018

Usnesení z 20. zasedání obecního zastupitelstva

2.7. 2018

Vyhláška

2.7. 2018

Rozpočtové opatření č. 3

3.7. 2018

Závěr zjišťovacího řízení

3.7. 2018

Záměr obce Puklice prodat

12.7. 2018

Oznámení

13.7. 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

13.7. 2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

9.8. 2018

Rozpočtové opatření č.4

9.8. 2018

Rozpočtové opatření č.5

13.8. 2018

Výpůjčka

13.8. 2018

Výpůjčka

21.8. 2018

Záměr

21.8. 2018

Stanovení sídla volebního okrsku

25.8. 2018

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

31.8. 2018

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

4.9. 2018

Fotogalerie z oslav 700 výročí založení obce Puklice

5.9. 2018

Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN

5.9. 2018

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

6.9. 2018

Členové okrskové volební komise

6.9. 2018

Členové okrskové volební komise

17.9. 2018

Pozvání na zasedání obecního zastupitelstva

19.9. 2018

Veřejná vyhláška

20.9. 2018

Oznámení o době a místě konání voleb

21.9. 2018

Veřejná vyhláška

25.9. 2018

Oznámení

27.9. 2018

Rozpočtové opatření č. 6

27.9. 2018

Záměr

27.9. 2018

Záměr

27.9. 2018

Záměr

27.9. 2018

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

27.9. 2018

Usnesení obesního zastupitelstva ze dne 26.9. 2018

06.10. 2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva

12.10. 2018

Oznámení

23.10. 2018

Výpočet (kalkulace) pro stočné pro rok 2019

25.10. 2018

Oznámení

25.10. 2018

Pozvánka na ustanovující zasedání obecního zastupitelstva

26.10. 2018

Rozpočtové opatření č. 7

31.10. 2018

Veřejná vyhláška

09.11. 2018

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Puklice

23.11. 2018

Svazek obcí mikroregionu Černé lesy - Návrh rozpočtu na rok 2019

23.11. 2018

Svazek obcí mikroregionu Černé lesy - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021

23.11. 2018

Změna rozpočtu č. 8

23.11. 2018

Změna rozpočtu č. 9

03.12. 2018

SVaK - Pozvánka na VH

03.12. 2018

SVAK - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

03.12. 2018

SVAK - Plán investic na rok 2019

03.12. 2018

SVaK - Návrh rozpočtu na rok 2019

03.12. 2018

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2018

6.12. 2018

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

14.12. 2018

Rozpočtové Provizorium Obce Puklice na rok 2019

14.12. 2018

Změna rozpočtu č. 10

19.12. 2018

Informační výzva všem vlastníkům lesů – vydaná Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí

19.12. 2018

Usnesení z 2. zastupitelstva obce 14.12.2018

3.1. 2019

SVaK oznámení o zveřejnění rozpočtu 2019

3.1. 2019

SVaK oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022

4.1. 2019

SVaK oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření 2018

17.1. 2019

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PUKLICE 2017 

17.1. 2019

Krajské ředitelství policie KV - Oznámení o zrušení úředních hodin, stěhování

18.1. 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2019

25.01. 2019

Pozvánka na 3. zasedání obecního zastupitelstva

29.01. 2019

Kraj Vysočina – Plán udržitelné městské mobility Jihlavy

4.2. 2019

Změna rozpočtu č. 11

8.2. 2019

Usnesení z 3. zastupitelstva obce 1.2.2019

21.2. 2019

Dražební vyhláška

1.3. 2019

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

11.3. 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2019

14.3. 2019

Čerpání rozpočtu v roce 2018 a Návrh rozpočtu obce Puklice na rok 2019

15.3. 2019

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Puklice konaného dne 8. 3. 2019
   

Archiv úřední desky

* k otevření některých dokumentů je potřeba Abobe Acrobat Reader, který je ke stažení zde.