OBEC Puklice

 

 

 

Optimalizováno pro 1024x768     

 

 

 


Úvod            


Úřední deska


Vyhlášky


DOTACE a granty


Povinně zvěřejňované Informace


Pravidla rozpočtové odpovědnosti


Naši zastupitelé


Územní plán


MAS LEADER Loucko, z.s.


Fotogalerie


Historie obce


Kultura


Organizace


Autobusy


Sport


Kontakt

 

POŠLI EMAIL

Správci www

Kanceláří úřadu

 

 

Úřední deska obce Puklice


Datum vyvěšení:

Popis dokumentu

8.1. 2013

  Veřejná vyhláška - oznámení

10.1. 2013

  Výpůjčka

10.1. 2013

  Veřejná vyhláška

18.1. 2013

  Oznámení o době a místě konání voleb v obci

28.1. 2013

  Prezidentské volby 2013 - výsledky - druhé kolo

8.2. 2013

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

11.2. 2013

Záměr

12.2. 2013

  Veřejná vyhláška

15.2. 2013

  Čerpání rozpočtu v roce 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013

18.2. 2013

  Oznámení o přerušení el. energie

18.2. 2013

Záměr

21.2. 2013

  Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

21.2. 2013

  Veřejná vyhláška

4.3. 2013

  Výpůjčka

11.3. 2013

  Usnesení zastupitelstva 08.03. 2013

11.3. 2013

  Protokol o provedené kontrole a nápravná opatření dle kontrolních zjištění

21.3. 2013

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

5.4. 2013

  Oznámení o přerušení dodávky el. energie

11.4. 2013

  Výpůjčka

15.4. 2013

  Oznámení o přerušení dodávky el. energie

17.4. 2013

  Oznámení o přerušení dodávky el. energie

22.4. 2013

  Závěrečný účet SVAK 2012

25.4. 2013

  Veřejná vyhláška

25.4. 2013

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Mikroregion Černé Lesy

2.5. 2013

  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Puklice a závěrečný účet 2012

3.5. 2013

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

10.5. 2013

  Oznámení

15.5. 2013

Záměr

15.5. 2013

Záměr

27.5. 2013

  Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

5.6. 2013

  Usnesení zastupitelstva 04.06. 2013

5.6. 2013

  Nařízení

7.6. 2013

  Nařízení

12.6. 2013

  Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2012

14.6. 2013

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

19.6. 2013

  Výpůjčka

19.6. 2013

  Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

16.7. 2013

  MŽP - návrh koncepce

23.7. 2013

  Upozornění

19.8. 2013

  Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

4.9. 2013

  Usnesení zastupitelstva 02.09. 2013

5.9. 2013

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

6.9. 2013

  Oznámení o přerušení dodávky el. energie

6.9. 2013

Záměr

11.9. 2013

  Oznámení o přerušení dodávky el. energie

25.9. 2013

  Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

3.10. 2013

  Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

5.10. 2013

  Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

10.10. 2013

  Oznámení o době a místě konání voleb v obci

15.10. 2013

  Usnesení zastupitelstva 11.10. 2013

17.10. 2013

  Platební výměr

17.10. 2013

 Platební výměr

1.11. 2013

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

11.11. 2013

  Výpůjčka

18.11. 2013

  Návrh rozpočtu 2014 a rozpočtový výhled 2015-2016 Svazku obcí mikroregionu černé Lesy

19.11. 2013

  Veřejná vyhláška

19.11. 2013

  Rozpočtové provizorium

21.11. 2013

  Veřejná vyhláška

28.11. 2013

  Veřejná vyhláška

29.11. 2013

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

4.12. 2013

  Pozvánka na valnou hromadu SVAK a návrh rozpočtu na rok 2014

11.12. 2013

  Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

13.12. 2013

  Dražební vyhláška

20.12. 2013

  Usnesení zastupitelstva 19.12. 2013

17.1. 2014

  Nařízení

22.1. 2014

  Čerpání rozpočtu v roce 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 

24.1. 2014

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

30.1. 2014

  Veřejná vyhláška

10.2. 2014

  Usnesení zastupitelstva 7.2. 2014

12.2. 2014

  Veřejnoprávní smlouva

17.2. 2014

  Pozvánka na valnou hromadu SVAK

18.2. 2014

Záměr

4.3. 2014

  Výpůjčka

19.3. 2014

  Rozhodnutí - veřejná vyhláška

21.3. 2014

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

21.3. 2014

  Výzva

24.3. 2014

  Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

26.3. 2014

  Závěrečný účet obce Puklice a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Puklice

11.4. 2014

  Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

12.4. 2014

  Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

18.4. 2014

  Výpůjčka

23.4. 2014

  Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

23.4. 2014

  Usnesení zastupitelstva 18.4. 2014

24.4. 2014

  MŽP - Posouzení vlivu na životní prostředí

30.4. 2014

  Veřejná vyhláška

2.5. 2014

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

2.5. 2014

  Veřejná vyhláška

7.5. 2014

  Oznámení

8.5. 2014

  Oznámení o době a místě konání voleb v obci

19.5. 2014

  Výzva

19.5. 2014

  Závěrečný účet svazku mikroregionu Černé Lesy 2013 a zpráva o přezkoumání hospodaření

21.5. 2014

  Oznámení

27.5. 2014

  Veřejná vyhláška

2.6. 2014

Záměr

4.6. 2014

  Závěrečný účet  SVAK 2013

5.6. 2014

  Oznámení

9.6. 2014

  Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného

10.6. 2014

  Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

13.6. 2014

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

21.6. 2014

  Oznámení o počtu zastupitelů na následující volební období 2014-2018

23.6. 2014

  Usnesení zastupitelstva 20.6. 2014

9.7. 2014

  Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

10.7. 2014

  Upozornění

16.7. 2014

  Žádost

23.7. 2014

  Usnesení zastupitelstva 18.7. 2014

23.7. 2014

  Výpůjčka

24.7. 2014

  Výzva

11.8. 2014

  Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

26.8. 2014

  Stanovení sídla volebního okrsku

27.8. 2014

  Posuzování vlivu na životní prostředí

30.8. 2014

  Jmenování zapisovatele volební komise

30.8. 2014

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

2.9. 2014

  Veřejná vyhláška

4.9. 2014

  Pozvánka na valnou hromadu SVAK

8.9. 2014

  Veřejná vyhláška

8.9. 2014

Záměr

11.9. 2014

Delegování členů volební komise

15.9. 2014

  Oznámení

17.9. 2014

  Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

25.9. 2014

  Oznámení o době a místě konání voleb

26.9. 2014

  Dražební vyhláška

26.9. 2014

  Dražební vyhláška

26.9. 2014

  Oznámení

29.9. 2014

  Usnesení zastupitelstva 26.9. 2014

12. 10. 2014

  Výsledky voleb do zastupitelstva obce 10.-11. 10. 2014

13. 10. 2014

  Oznámení

15. 10. 2014

  Dražební vyhláška

27. 10. 2014

  Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Puklice

5. 11. 2014

  Stanovisko k návrhu koncepce od MŽP

7. 11. 2014

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

10. 11. 2014

  Veřejná vyhláška

10. 11. 2014

  Usnesení z ustavujícího ZO ze dne 7. 11. 2014

13. 11. 2014

  Veřejná vyhláška

18.11. 2014

  Výpůjčka

21.11. 2014

  Návrh rozpočtu a rozpočtový výhled - Mikroregion Černé Lesy

21.11. 2014

  Pozvánka na valnou hromadu SVAK

5.12. 2014

  Návrh rozpočtového provizoria na 1. čtvtletí 2015

5.12. 2014

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

12.12. 2014

  MŽP - posuzování vlivu na životní prostředí

12.12. 2014

  Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

23.12. 2014

  Oznámení

23.12. 2014

  Vyhláška

23.12. 2014

  Usnesení obecního zastupitelstva

29.12. 2014

  Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy

30.12. 2014

  Posouzení vlivu na životní prostředí

7. 1. 2015

  Dražební vyhláška

9.1. 2015

  MŽP - posuzování vlivu na životní prostředí

16.1. 2015

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

16.1. 2015

  Oznámení

16.1. 2015

  Oznámení

28.1. 2015

  Oznámení

29.1. 2015

  Výpůjčka

9.2. 2015

  Záměr

13.2. 2015

  Oznámení

13.2. 2015

  Oznámení

13.2. 2015

  Čerpání rozpočtu v roce 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015

13.2. 2015

  Nedostatečně identifikovaní vlastníci

13.2. 2015

  Závěrečný účet 2014 a zpráva o přezkoumání hospodaření

17.2. 2015

  Vyhláška

23.2. 2015

  Oznámení

26.2. 2015

  Oznámení

27.2. 2015

  Oznámení

6. 3. 2015

  Dražební vyhláška

9.3. 2015

  Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

17.3. 2015

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

27.3. 2015

  Usnesení obecního zastupitelstva

1.4. 2015

  Vyhláška

6.4. 2015

  Oznámení

22.4. 2015

  Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

29.4. 2015

  Vyhláška

30.4. 2015

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

7.5. 2015

  Porovnání Vodárenská akciová společnost a.s.

11.5. 2015

  Oznámení

14.5. 2015

  Výpůjčka

15.5. 2015

  Vyhláška

19.5. 2015

  Oznámení

19.5. 2015

  Nedostatečně identifikovaní vlastníci

26.5. 2015

  Svazek obcí mikroregionu Černé lesy - závěrečný účet

1.6. 2015

  Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

10.6. 2015

  Pozvánka na valnou hromadu SVAK

10.6. 2015

  Celkový hospodářský výsledek SVAK

10.6. 2015

  Závěrečný účet SVAK a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

12.6. 2015

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

16.6. 2015

  Usnesení obecního zastupitelstva

18.6. 2015

  Výpůjčka

18.6. 2015

  Výpůjčka

19.6. 2015

  Oznámení

30.7. 2015

  Výpůjčka

31.7. 2015

  Oznámení

7.8. 2015

  Rozhodnutí

18.8. 2015

  Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

24.8. 2015

  Rozhodnutí

24.8. 2015

  Nedostatečně identifikovaní vlastníci

26.8. 2015

  Posuzování vlivu na životní prostředí

27.8. 2015

  Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

31.8. 2015

  Upozornění

2.9. 2015

  Usnesení obecního zastupitelstva

16.9. 2015

  Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

1.10. 2015

Usnesení obecního zastupitelstva

2.10. 2015

Smlouva

8.10. 2015

Územně odpovědní policisté

14.10. 2015

Oznámení

26.10. 2015

Výpůjčka

26.10. 2015

Oznámení

29.10. 2015

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

30.10. 2015

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

4.11. 2015

Oznámení

20.11. 2015

Usnesení obecního zastupitelstva

23.11. 2015

Svazek obcí mikroregionu černé lesy, návrh rozpočtu pro rok 2016 a rozpočtový výhled

23.11. 2015

Návrh rozpočtového provizoria na první čtvrtletí roku 2016

25.11. 2015

Vyhláška

2.12. 2015

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

3.12. 2015

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

4.12. 2015

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

4.12. 2015

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

17.12. 2015

Vyhláška

21.12. 2015

Usnesení obecního zastupitelstva

6.1. 2016

Výpůjčka

13.1. 2016

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

21.1. 2016

Vyhláška

22.1. 2016

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

27.1. 2016

Dražební vyhláška

28.1. 2016

Oznámení

8.2. 2016

Čerpání rozpočtu v roce 2015, návrh na rok 2016 a strategický rozvojový dokument

8.2. 2016

Záměr

23.2. 2016

Závěrečný účet za rok 2015

1.3. 2016

Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.2. 2016

2.3. 2016

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

14.3. 2016

Usnesení obecního zastupitelstva

18.3. 2016

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

6.4. 2016

Dražební vyhláška

7.4. 2016

Vyhláška

12.4. 2016

Vyhláška

20.4. 2016

Nařízení statutárního města Jihlavy č. 4/2016

25.4. 2016

Vyhláška

29.4. 2016

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

10.5. 2016

Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2015

12.5. 2016

Svazek obcí mikroregionu Černé lesy - závěrečný účet 2015

13.5. 2016

Vyhláška

13.5. 2016

Vyhláška

26.5. 2016

Oznámení

31.5. 2016

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

6.6. 2016

SVAK - závěrečný účet za rok 2015 a zpráva o výsledku přezkoumání

9.6. 2016

Usnesení obecního zastupitelstva

9.6. 2016

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

10.6. 2016

Oznámení

13.6. 2016

Výpůjčka

30.6. 2016

Vyhláška

4.7. 2016

Vyhláška

4.7. 2016

Záměr

11.7. 2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

20.7. 2016

Záměr

8.8. 2016

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise

23.8. 2016

Stanovení sídla volebního okrsku

24.8. 2016

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

27.8. 2016

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

30.8. 2015

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

6.9. 2016

Výpůjčka

7.9. 2016

Záměr

7.9. 2016

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

9.9. 2016

Usnesení obecního zastupitelstva

16.9. 2016

Výzva vlastníkům lesa

22.9. 2016

Oznámení o době a místě konání voleb

20.9. 2016

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

22.9. 2016

Oznámení o době a místě konání voleb

23.9. 2016

Vyhláška

23.9. 2016

Vyhláška

23.9. 2016

Smlouva o pachtu a provozovaní kanalizace a ČOV

30.9. 2016

Usnesení obecního zastupitelstva

13.10. 2016

Oznámení

17.10. 2016

Oznámení

19.10. 2016

Závěr zjišťovacího řízení

11.11. 2016

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

14.11. 2016

Návrh rozpočtového provizoria na I čtvrtletí roku 2017

14.11. 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 - Mikroregion Černé Lesy

22.11. 2016

Výpočet (kalkulace) ceny pro stočné pro kalendářní rok 2017

2.12. 2016

Pozvánka na valnou hromadu SVAK

9.12. 2016

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

23.12. 2016

Usnesení obecního zastupitelstva

26.1. 2017

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

26.1. 2017

Dražební vyhláška

26.1. 2017

Dražební vyhláška

30.1. 2017

Čerpání rozpočtu v roce 2016 a návrh rozpočtu na tok 2017

30.1. 2017

Strategický rozvojový dokument Obce Puklice na rok 2017

31.1. 2017

Vyhláška

6.2. 2017

Posuzování vlivu na životní prostředí

21.2. 2017

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

23.2. 2017

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

15.3. 2017

Rozhodnutí

17.3. 2017

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

22.3.2017

Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2016 – 2019

22.3.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko na rok 2017 - na dobu do schválení nového rozpočtu na rok 2018 (termín do 31.12.2017)

22.3.2017

Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko na rok 2017 – 2018 - na dobu do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu (termín do 31.12.2017)

22.3.2017

Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření za rok 2017 - na dobu do schválení nového rozpočtu na rok 2018 (termín do 31.12.2017)

22.3. 2017

Usnesení obecního zastupitelstva

23.3. 2017

Rozpočet Obce Puklice pro rok 2017

5.4. 2017

Návrh závěrečného účtu

11.4. 2017

Vyúčtování stočného za 1-10/2016

13.4. 2017

Dražební vyhlášky

21.4. 2017

Vyhláška

21.4. 2017

Vyhláška

25.4. 2017

Vyhodnocení vodného a stočného za období 11-12/2016

28.4. 2017

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

2.5. 2017

Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2016

2.5. 2017

Návrh závěrečného účtu DSO Černé lesy

10.5. 2017

Výpůjčka

10.5. 2017

Rozpočtové opatření 1

11.5. 2017

Oznámení

26.5. 2017

Pozvánka na valnou hromadu SVAK

26.5. 2017

Závěrečný účet SVAK 2016

29.5. 2017

Dražební vyhlášky

5.6. 2017

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

8.6. 2017

Posuzování vlivu na životní prostředí

9.6. 2017

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

16.6. 2017

Rozpočtové opatření č. 2

16.6. 2017

Usnesení obecního zastupitelstva

20.6. 2017

Oznámení

20.6. 2017

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu 2016 SVaK Jihlavsko

21.6. 2017

Obec Puklice - závěrečný účet 2016

28.6. 2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

14.7. 2017

Vyhláška

17.7. 2017

Rozpočtové opatření č. 3

21.8. 2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

21.8. 2017

Vyhláška

23.8. 2017

Dražební vyhláška

23.8. 2017

Dražební vyhláška

23.8. 2017

Dražební vyhláška

23.8. 2017

Dražební vyhláška

23.8. 2017

Dražební vyhláška

23.8. 2017

Výpůjčka

29.8. 2017

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

4.9. 2017

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

5.9. 2017

Stanovení sídla volebního okrsku

7.9. 2017

Nedostatečně identifikovatelní vlastníci

9.9. 2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

14.9. 2017

Rozpočtové opatření č. 4

14.9. 2017

Vyhláška

18.9. 2017

Usnesení obecního zastupitelstva

19.9. 2017

Záměr

20.9. 2017

Delegování členů okrskové volební komise

29.9. 2017

Výpůjčka

5.10. 2017

Oznámení o době a místě konání voleb

6.10. 2017

Vyhláška

10.10. 2017

Vyhláška

13.10. 2017

Oznámení

16.10. 2017

Záměr

17.10. 2017

Veřejnoprávní smlouva

17.10. 2017

Výpůjčka

19.10. 2017

Dražební vyhláška

24.10. 2017

Rozpočtové opatření č. 5

26.10. 2017

Rozhodnutí

27.10. 2017

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

3.11. 2017

Výpočet ceny pro stočné na rok 2018

7.11. 2017

Vyhláška

8.11. 2017

Vyhláška

13.11. 2017

Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise

22.11. 2017

Rozpočtové opatření č. 6

22.11. 2017

Rozpočtové opatření č. 7

22.11. 2017

Návrh rozpočtového provizoria

22.11. 2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2021

22.11. 2017

SVAK střednědobý výhled 2018-2020

23.11. 2017

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva

28.11. 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018 Mikroregion Černé lesy

28.11. 2017

Stanovení sídla volebního okrsku

1.12. 2017

Pozvánka na valnou hromadu SVAK

1.12. 2017

Pozvánka na zasedání krajského zastupitelstva

2.12. 2017

Jmenování zapisovatele volební komise

12.12. 2017

Rozpočtové opatření č. 8

12.12. 2017

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2021

15.12. 2017

Vyhláška

19.12. 2017

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Puklice

19.12. 2017

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

28.12. 2017

Oznámení o době a místě konání voleb

   
   

* k otevření některých dokumentů je potřeba Abobe Acrobat Reader, který je ke stažení zde.