OBEC Puklice

 

 

 

Optimalizováno pro 1024x768     

 

 

 


Úvod            


Úřední deska


Vyhlášky


Povinně zvěřejňované Informace


Pravidla rozpočtové odpovědnosti


Naši zastupitelé


Územní plán


MAS LEADER Loucko, z.s.


Fotogalerie


Historie obce


Kultura


Organizace


Autobusy


Sport


Kontakt

 

POŠLI EMAIL

Správci www

Kanceláří úřadu

 

 

Historie obyvatelstva a domů


Obyvatelstvo, domy pozemky

1678 a na jaře 1679 - lánová vizitace jihlavského kraje, v Puklicích nalezeno 13 usedlostí /z toho 4 pusté/.

1842 - 789 obyvatel

1869 - 996 obyvatel, 125 domů

1880 - 920 obyvatel, 131 domů /874 Čechů a 46 Němců/

1900 - 1037 obyvatel, 132 domů, 636 ha. Připojeny Petrovice: 72 obyvatel /pouze Češi/, 13 domů, 59 ha.

1910 - 1004 obyvatel /1000 Čechů, 2 Němci, 2 Židé/, 133 domů, 636 ha.

1921 - 1021 obyvatel /958 Čechů, 58 Němců, 14 Židů/, 152 domů, 1089 ha.

1930 - 1130 obyvatel /1054 Čechů, 69 Němců, 6 Židů/, 183 domů, 1089 ha.

V roce 1920 připojena osada Studénky /156 obyvatel, z toho 54 Němců/. 5 usedlíků vlastnilo pozemky 21 - 60 měřic (1/2 - 7/8 lánu). Velkostatek 281 ha, za 1. pozemkové reformy rozděleno jen 15 ha, součástí lihovar a škrobárna. 266 ha propuštěno ze záboru, majitelem Robert Fischmann /1935/.

Židé

Zde je historie židovského obyvatelstva na Jihlavsku podle Dr. Zdeňka Jaroše - historika jihlavského muzea.

Židé žili v Puklicích přinejmenším od počátku 15. stol. Větší počet se jich zde usadil pravděpodobně v roce 1425 po vyhnání Židů z královského města Jihlavy na příkaz rakouského arcivévody Albrechta. Z Puklic docházeli do Jihlavy za obchodem a večer se vraceli zase zpět. 

Domy Židů byly soustředěny ve středovýchodní části Dolní obce. Obdobně jako ostatní zástavba byly i domky židovských majitelů samostatně stojící v rozptýlené skladbě. V 19. století se k nim počítala stavení č.p. 32, 33, 34, 35 (synagoga), 36, 39, 12, 14, 53 (bydlel zde šámes), 72, 92, 96, 98 a 121 (u něj stála rituální lázeň mikve) a čtyři masné krámy u potoka, též označované jako židovská porážka-šlachta řezníků, kteří dováželi maso na trhy do Jihlavy. Zajímavé bylo, že jako vlastník židovských domů byl do pol. 19. století zapsán v pozemkových knihách majitel panství (např. r. 1820 Otto svobodný pán Skrbenský). Celek je v urbanistickém pojetí zachován, zbořeny byly jen dva domy při výstavbě samoobsluhy, jednotlivá stavení však byla upravena a modernizována.

Z roku 1722 pochází hlášení krajskému hejtmanovi o synagoze v Puklicích, z něhož se dovídáme, že k tomu účelu slouží podkrovní místnost nad světnicí v jednom domě upravená před čtyřiceti léty. Tehdy tato synagoga patřila mezi nejstarší na Moravě. Byla to místnost s barokními klenbami v podkroví domu č. 35. Nad vchodem byl původně umístěn kamenný znak barona Jana Malovce z Malova, od roku 1759 majitele panství. V přízemí domu byla situována rituální pekárna a školní učebna, po schodech do patra byla přístupna modlitebna pro muže, zamřížovaným oknem propojená s drobnou místností pro ženy. Rozvrh prostoru byl tradiční: schránka na tóru při východní stěně, uprostřed bima, po obou stranách 12 sedadel se stolky; klenba stropu pokryta hebrejskými liturgickými texty. V r. 1927 již nábožensky nevyužívanou budovu koupil Salomon Kohn a zřídil zde skladiště a sýpku. Po válce byl templ přestavěn na obytný dům, dnes je to obytný dům p. Stránského.

Podívejte se na židovský hřbitov ...

Od dřívější synagogy vede úzká cesta zvaná Židovská k nejcennější památce na židovské obyvatele, cesta k poměrně rozsáhlému hřbitovu na stráni nad obcí. Pochováváni zde byli Židé z širšího okolí - z Velkého a Malého Beranova, Luk, Kozlova, Studnic, Řehořova a do roku 1870 také z Jihlavy. Hřbitov patří mezi nejstarší na Moravě, památkově chráněn /č. 5155/, nejstarší kameny údajně z 15. století - na jednom snad letopočet 1421 - č. 5182 (nelze nalézt) - nejstarší nalezený kámen je z roku 1699 - Chana, dcera Leba. Poslední pohřeb v r. 1932. Pohřebiště je nepravidelného, přibližně trojúhelného tvaru, o výměře 1493 m2, se sklopem ke vstupu na západě. Příchod býval menší márnicí, z níž zbyly jen stopy zdiva. Ohradní kamenná zeď krytá cihlovými tvarovkami je dochována jen ve fragmentech. Zcela nepravidelné řady hrobů jsou především v západní části plochy, přibližně ve směru sever - jih s nápisem k západu. Dnes jsou jednotlivé náhrobky opravené a postavené. Je jich kolem 80 kusů, po stránce typologické více či méně zajímavé - zdobené stély zakončené obloukem. Materiál hlavně žula, méně mramor a pískovec. 

Více údajů o Židech v Puklicích máme až z 19. stol. V roce 1842 zde žilo pět židovských rodin, v 80. letech osm. Pukličtí Židé tvořili samostatnou náboženskou obec. Ta byla v roce 1891 pro malý počet členů zrušena a připojena k Jihlavě. V době samostané Československé republiky se k židovské víře hlásilo už jen několik osob, v roce 1921 čtrnáct a v roce 1930 jen šest. Patřil k nim také majitel statku Richard Fischmann, jehož otec Siegfried Fischmann statek koupil v roce 1905.

Několik posledních židovských obyvatel bylo přinuceno odejít 14. května 1942 do Třebíče, odkud byli posláni transportem do Terezína a pak do dalších koncentračních táborů.. Většina z nich německou okupaci nepřežila. Jejich majetek byl arizován nebo byl prodán puklické obci.

Birnbaumová Berta

* 7. 3. 1861, Puklice 159, soukromník

+ ?

registr. č.: 100109

transporty: Av (18. 5. 1942) do Terezína

Bw (19. 10. 1942) do Treblinky

Epstein Josef

* 11. 4. 1864, Puklice 159, soukromník

+ 13. 7. 1942

registr. č.: 100126

transporty: Av (18. 5. 1942) do Terezína

Kohn Karel

* 14. 7. 1901, Puklice 32, dělník

+ 2. 9. 1942 (Majdanek)

registr. č.: 100170

transporty: Av (18. 5. 1942) do Terezína

Az (25. 5. 1942) do Lublinu

Kohn Šalomon

* 7. 6. 1864, Puklice 34, soukromník

+ ?

registr. č.: 100172

transporty: Av (18. 5. 1942) do Terezína

Bw (19. 10. 1942) do Treblinky

Kohnová Marie

* 23. 8. 1870, Puklice 34, žena v domácnosti

+ ?

registr. č.: 100171

transporty: Av (18. 5. 1942) do Terezína

Bw (19. 10. 1942) do Treblinky

Krčmářová Olga

* 12. 5. 1898, Puklice 34, žena v domácnosti

+ ?

registr. č.: 100175

transporty: Av (18. 5. 1942) do Terezína

Az (25. 5. 1942) do Lublinu

Reinisch Otto

* 1. 9. 1912, Puklice 36, zřízenec

+ 19. 9. 1942 (Majdanek)

registr. č.: 100202

transporty: Av (18. 5. 1942) do Terezína

Az (25. 5. 1942) do Lublinu

Reinisch Albert

* 26. 1. 1881, Puklice 36, obchodník

+ ?

registr. č.: 100200

transporty: Av (18. 5. 1942) do Terezína

Az (25. 5. 1942) do Lublinu

Reinischová Anna

* 1. 2. 1882, Puklice 36, žena v domácnosti

+ ?

registr. č.: 100201

transporty: Av (18. 5. 1942) do Terezína

Az (25. 5. 1942) do Lublinu