OBEC Puklice

 

 

 

Optimalizováno pro 1024x768     

 

 

 


Úvod            


Úřední deska


Vyhlášky


Povinně zvěřejňované Informace


Pravidla rozpočtové odpovědnosti


Naši zastupitelé


Územní plán


MAS LEADER Loucko, z.s.


Fotogalerie


Historie obce


Kultura


Organizace


Autobusy


Sport


Kontakt

 

POŠLI EMAIL

Správci www

Kanceláří úřadu

 

 

Revoluční dny v Puklicích


Dne 5. května 1945 odpoledne se konala v krytu Karla Tesaře schůze, na které byl ustaven revoluční národní výbor a jeho předsedou byl zvolen Josef Hron z čísla 31.

V podnělí 7. května a v úterý 8. května 1945 byly hlavní silnice v mracích prachu od prchající německé armády. V úterý 8. května ve večerních hodinách se Rudá armáda přiblížila k Jihlavě, odkud ve středu ráno začalo její dělostřelectvo střílet směrem na Puklice, neboť byly zjištěny na kopci Kolýblu německé tanky a povozy. 9. května kolem 9. hodiny ranní projel přes Puklice motocykl Rudé armády a poté další tanky s usměvavými vojáky. Přivítala je dechová hudba u domku Aloise Hotového.

Prchající německá armáda zanechala  v okolí značné množství různého střeliva. Na křižovatce komárovické cesty a cesty k Farkašce se také válelo několik min, z nichž jedna byla příčinou tragické smrti dvanáctiletých žáků Ladislava Špendlíčka z č. 65 a Roberta Tišla z č. 154.

A ještě ani občané v Puklicích nezapomněli na tuto strašnou tragédii, když 22. února 1949 přihodila se nová. Dva chlapci - Karel Hekrle a Jan Pokorný - si hráli s nalezeným německým granátem, přičemž granát vybuchl a Karla Hekrle smrtelně zranil.

Po válce započal pro všechny občany nový život. Lidé, zbaveni strachu a hrozeb války, začali pohlížet s novými nadějemi do budoucna. Německé rodiny byly odsunuty do Německa a jejich zemědělské usedlosti byly přiděleny českým rodinám. Pozemky bývalého velkostatku se rozparcelovaly a byly dány bezzemkům a drobným rolníkům. Zámek, který k velkostatku patřil, byl využit pro potřeby obce a byty pro spoluobčany. Hospodářské objekty byly přiděleny občanům z Puklic.