OBEC Puklice

 

 

 

Optimalizováno pro 1024x768     

 

 

 


Úvod            


Úřední deska


Vyhlášky


Povinně zvěřejňované Informace


Pravidla rozpočtové odpovědnosti


Naši zastupitelé


Územní plán


MAS LEADER Loucko, z.s.


Fotogalerie


Historie obce


Kultura


Organizace


Autobusy


Sport


Kontakt

 

POŠLI EMAIL

Správci www

Kanceláří úřadu

 

 

Historie školství


První zmínka v kronice o škole je z roku 1895, kdy byla otevřena třetí třída pro velký počet dětí. 1. 9. 1938 byla zřízena újezdní měšťanská škola v Lukách nad Jihlavou, a to pro obce Luka, Velký Beranov, Jeclov, Bítovčice, Kozlov, Puklice, Střížov a Vysoké Studnice. Někteří žáci chodili do měšťanské školy do Jihlavy, a to hlavně z dolní části obce.

Ve Studenkách byla otevřena obecná škola v roce 1922 a v roce 1934 v místnostech hostince Karla Doška byla otevřena mateřská škola, do které docházely i děti z Puklic. O zřízení mateřské školy v Puklicích se jednalo několikrát, ale nebylo peněz.

Pro značný počet dětí, které docházely do měšťanské školy do Luk anebo dojížděly do Jihlavy, byl vyvinut velký tlak na otevření měšťanské školy v Puklicích. Toto se podařilo uskutečnit 1. 9. 1957, kdy byla v prostorách zámku zřízena osmiletá střední škola. To znamenalo, že první až pátý ročník se vyučoval ve staré škole a šestý až osmý ročník v místnostech zámku, kam dojížděli ještě žáci z okolních obcí _ Příseky, Střížova, Komárovic, Studének a Petrovic. Zřízení této školy bylo pro Puklice přínosem, ale prostory, v nichž se vyučovalo, nebyly vyhovující. Proběhlo několik jednání o výstavbě nové školy v horní části obce. Výsledkem bylo zahájení stavby nové základní devítileté školy, jež byla slavnostně otevřena 2. září 1962. Škoda, že výstavba školy byla rozčleněna do tři etap, z nichž se všechny nepodařilo realizovat současně. Druhou etapou byla výstavba školní stravovny, jejíž otevření se konalo v roce 1973. Ovšem třetí etapa, a to výstavba tělocvičny, se do dnešní doby neuskutečnila.

Otázka zřízení mateřské školy v Puklicích byla značně zdlouhavá. Děti navštěvovaly nejprve provizorní prostory pro mateřskou školu v zámku a u Pokornů a potom mateřskou školu v rekonstruovaném objektu tkalcovny pana Policara u dolního rybníka.

Stavba mateřské školy v akci ,,Z" byla zahájena v roce 1977 a předána do užívání 30. srpna 1983.