OBEC Puklice

 

 

 

Optimalizováno pro 1024x768     

 

 

 


Úvod            


Úřední deska


Vyhlášky


Povinně zvěřejňované Informace


Pravidla rozpočtové odpovědnosti


Naši zastupitelé


Územní plán


MAS LEADER Loucko, z.s.


Fotogalerie


Historie obce


Kultura


Organizace


Autobusy


Sport


Kontakt

 

POŠLI EMAIL

Správci www

Kanceláří úřadu

 

 

Historie výstavby


V období mezi první a druhou světovou válkou došlo k výstavbě několika objektů. Byla to výstavba lihovaru a sušárny, nový kravín pro velkostatek, hospodářské objekty, hasičská zbrojnice u školy, pomník padlým v první světové válce. Dále bylo vybudováno sokolské cvičiště včetně tribuny a cela rada rodinných domků Na sadech.

V roce 1946 se započalo s přestavbou sýpky velkostatku na kostel. Vysvěcení kostela se konalo 15. srpna 1948.

Větší rozmach v Puklicích nastal teprve v šedesátých létech. Byl uveden do provozu veřejný vodovod [1960], dokončena stavba samoobsluhy [1961], provedena kanalizace, vyasfaltovány vozovky, otevřena základní škola [1962] zavezen zámecký rybník. V roce 1968 byl dán do užívání nový hřbitov _ do té doby se pochovávalo v Petrovicích. Dále byl zřízen v parku dětský koutek [1972_75], rybník Šerifák [1973], rozšířeno prameniště o čtyři studny [1974].

V roce 1973 byla otevřena nová stravovna, nová mateřská škola v roce 1983. Rekonstrukce sokolovny a přístavba kinosálu dokončena v roce 1988.

Po druhé světové válce bylo v Puklicích postaveno na sedmdesát nových domků. Přístavbou a nástavbou se získaly nové bytové fondy. Ve Studenkách se též postavilo deset obytných domků, byl zřízen veřejný vodovod, vybudovala se kanalizace.