OBEC Puklice

 

 

 

Optimalizováno pro 1024x768     

 

 

 


Úvod            


Úřední deska


Vyhlášky


Povinně zvěřejňované Informace


Pravidla rozpočtové odpovědnosti


Naši zastupitelé


Územní plán


MAS LEADER Loucko, z.s.


Fotogalerie


Historie obce


Kultura


Organizace


Autobusy


Sport


Kontakt

 

POŠLI EMAIL

Správci www

Kanceláří úřadu

 

 

Historie zemědělství


Po skončení 2. světové války a odsunu občanů Studének německé národnosti byly usedlosti přiděleny českým občanům. V Puklicích, Studenkách a Petrovicích hospodařila celá řada drobných a středních zemědělců, kteří obhospodařovali veškeré pozemky, ať již vlastní anebo získané parcelací bývalého velkostatku. Soukromé hospodaření bylo v té době podporováno až do padesátých let.

V únoru roku 1948 _ po sjezdu rolnických komisí, které působily u všech národních výborů, byl stanoven program kolektivizace zemědělství. Jako předvoj společného hospodaření předcházela pastvinářská družstva a v některých okresech i státní statky. Rovněž v tomto období byly zakládány strojně traktorové stanice, které měly ve své pracovní náplni využití dostupné mechanizace jako pomoc zemědělství. I v Puklicích bylo zřízeno středisko STS, které později přešlo do majetku vznikajících jednotných zemědělských družstev - JZD.

V družstevním plánu kolektivizace vesnice bylo zakládání družstev určováno ve čtyřech typech. S kolektivizací zemědělství v našich obcích bylo započato již v roce 1948 ve Studenkách, a to prvním typem JZD. Třetí typ společného hospodaření ve Studenkách byl realizován v roce 1951.

V Puklicích bylo založeno JZD v roce 1952 již třetím typem. Zemědělci z Petrovic vstoupili do JZD Puklice v roce 1956.

V šedesátých létech docházelo ke slučování malých družstev ve větší celky z důvodu využívání mechanizace, výstavby, zvýšení efektivnosti a ekonomiky.

25. února 1961 došlo ke sloučení JZD Puklice, Studénky a Příseka v jeden ekonomický celek  s názvem JZD 25. února se sídlem v Puklicích. Sloučením těchto družstev přešlo i středisko STS v Puklicích do JZD.

Prvním předsedou sloučeného družstva byl zvolen Jan Škrdla z Příseky. Tento ekonomický celek hospodařil až do roku 1976, neboť k 1. 1. 1977 došlo k dalšímu sloučení JZD Rovnost Brtnice, JZD 25. únor Puklice a JZD Střížov. Tímto sloučením vznikl největší zemědělský podnik v okrese Jihlava s výměrou cca 5000 ha.