OBEC Puklice

 

 

 

Optimalizováno pro 1024x768     

 

 

 


Úvod            


Úřední deska


Vyhlášky


DOTACE a granty


Povinně zvěřejňované Informace


Pravidla rozpočtové odpovědnosti


Naši zastupitelé


Územní plán


MAS LEADER Loucko, z.s.


Fotogalerie


Historie obce


Kultura


Organizace


Autobusy


Sport


Kontakt

 

POŠLI EMAIL

Správci www

Kanceláří úřadu

 

 

Opravné prostředky

 

            1.   Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

                  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené

                  v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených

                  v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

            2.   Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

                  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a obecní rady učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to

                  ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti

                  opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh

                  na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu kraje Vysočina. Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

            3.   Soudní přezkoumání

                  Došlo-li rozhodnutím odboru OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lez podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb.,

                  občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost

                  k Ústavnímu soudu.