OBEC Puklice

 

 

 

Optimalizováno pro 1024x768     

 

 

 


Úvod            


Úřední deska


Vyhlášky


DOTACE a granty


Povinně zvěřejňované Informace


Pravidla rozpočtové odpovědnosti


Naši zastupitelé


Územní plán


MAS LEADER Loucko, z.s.


Fotogalerie


Historie obce


Kultura


Organizace


Autobusy


Sport


Kontakt

 

POŠLI EMAIL

Správci www

Kanceláří úřadu

 

 

Změna územního plánu č. 1:

- Změna č. 1 územního plánu puklice 2011

Změna územního plánu č. 2:

1_Výkres základního členění
2_Hlavní výkres
3_Výkres veřejně prospěšných staveb
4_Výkres pořadí změn v území
5_Koordinační výkres
6_Výkres předpokládaných záborů
7_Širší vztahy
Změna č. 2_textová část